додаткове меню
Коли в Над дніпрянській Україні виникли організації, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела?

«Вони по своїх статутах мають — ширити самосвідомість серед українського люду, нести освіту в народ по найдальших кутках, де живе він, а для того — видавати і ширити дешеві, корисні для людей книжки, заводити книгозбірні, влаштовувати читання й таке інше. Товариства ці по винні зробити те велике діло для свого народу тепер, що колись випало було на долю церковним братствам. Хоч обставини життя тепер і не ті, але праця їх однаково свята й велика».
  • А – 60-ті рр. 19 ст.
  • Б – 80-рр. 19 ст.
  • В – 90-ті рр. 19 ст.
  • Г – 1905—1907 рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження