додаткове меню
Який термін використовують для визначення державного статусу УСРР, передбаченого договором 1920 р., пункти з якого наведено?

«РСФРР і УСРР входять між собою у військовий і господарський союз... Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети, обидва уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати: перше – військових і морських сил, друге – Вищу раду народного господарства; третє – зовнішнього торгу, четверте – фінансів, п’яте – праці, шосте – шляхів і сьоме – пошт і телеграфу»
  • А – Автономна республіка у складі РСФРР
  • Б – Військово-політичний союз
  • В – Договірна федерація
  • Г – Федерація рівноправних республік

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження