Що визначало нову економічну політику (НЕП) в сільському господарстві України?

1 Розвиток усіх форм кооперації.
2 Націоналізацію землі, скасування приватної власності.
3 Заборону оренди землі й використання вільнонайманої праці.
4 Дозвіл на вільну торгівлю надлишками сільськогосподарської продукції.
5 Запровадження продрозкладки як одного з елементів продовольчої диктатури.
  • А – 1, 4
  • Б – 2, 3
  • В – 3, 4
  • Г – 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження