У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті?

1 Визначальна роль творчості О. Олеся, М. Вороного, Г. Косинки, В. Чумака в розвиткові літературного процесу.
2 Ідеологічна кампанія проти «безродних космополітів».
3 Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики, ініційований академіком Т. Лисенком.
4 Створення урядом сприятливих умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.
5 Здійснено пуск першого атомного реактора, створено електронно-обчислювальну машину.
  • А – 1, 3
  • Б – 2, 5
  • В – 3, 4
  • Г – 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження