Встановіть відповідність між стислими характеристиками та назвами організацій національного спряму-
вання.
  • 1 – Напівлегальні організації української інте лігенції, що діяли в другій половині 19 ст. в Наддніпрянській Україні.
  • 2 – Перша легальна українська громадсько-політична організація, що виборювала крайову автономію для українців у Габсбурзькій монархії.
  • 3 – Гурток української студентської молоді, що діяв у Львові в 30-х роках 19 ст.
  • 4 – Українське громадсько-політичне об’єд нання, створене 1897 р. з ініціативи В. Антоновича та О. Кониського, що ставило за мету згуртування всіх українських діячів в одній організації.
  • А – «Руська трійця»
  • Б – Головна руська рада
  • В – Загальна українська безпартійна організація
  • Г – Південно-Західний відділ Росій ського географічного товариства
  • Д – Громади

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження