Установіть послідовність подій, про які йдеться у свідченнях очевидців.
  • А – «Багато людей критикують мій крок і злим оком дивляться на встановлення гетьманства. Зовсім зрозуміло, чому так ставляться до цього факту во роги української державності. Але тим, що звуть себе українцями, мені хочеться поки що сказати лише одне: пам’ятайте, що коли б не було мого виступу, німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генералгубернаторство... Тим самим не було б Української держави, яка реаль но появилась на світовій арені хоч в цьому короткому періоді Геть манства».
  • Б – «Рішучі заяви диктатора ЗОУНР п. Петрушевича позволили Урядові мати надію, що напрям політики Уряду Галицького не піде в розріз з політикою Уряду УНР... Диктатор мимо врочистих запевнень вів хибку та неясну політику, наслідком якої є факт зради ген. Тарнавським, який без відома Уряду, уклав з командою добровольчих військ договір».
  • В – «…Пам’ятаю сиву голову професора М. С. Грушевського, який сидів у центрі за столом президії... Досить було йому піднести руку з квіткою білої гвоздики, що прикрашала стіл, і зала вмовкала... Центральну українську раду було обрано... Головою ради одностайно обрали професора М. С. Грушевського… Українські діячі виявили в цю епоху велику енергію, спромігшись у короткий час створити розгалужену, міцну організацію…»
  • Г – «...Сталась правительственна криза: В. Винниченко, а за ним і інші міністри, українські соціал-демократи, уступились з уряду. Головою Ради Народних Міністрів став В. Голубович (укр. соц.-рев.), який сформував новий, з есерівською більшістю кабінет. Цей кабінет і переніс на своїх плечах весь тягар розпочатої правительством В. Винниченка війни з Совітською Росією, а також довів до кінця справу миру з Центральними Державами»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження