Встановіть хронологічну послідовність подій.
  • А – Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС
  • Б – Суд у Львові над членами УРСС Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.
  • В – Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії Ук раїни
  • Г – Вихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження