Представники якого давнього народу були першими кочовиками на україн ських землях, чия назва нам відома?
  • А – Кіммерійці
  • Б – Скіфи
  • В – Сармати
  • Г – Готи

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження