З яким східнослов’янським племінним союзом, за свідченням літопису, сусідили поляни на північному заході?
  • А – Деревлянами
  • Б – Сіверянами
  • В – Уличами
  • Г – Тиверцями

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження