Укажіть наслідки Хотинської війни 1621 р.
  • А – Розгортання визвольної боротьби підкорених турками народів
  • Б – Визнання польським урядом прав козацтва, розширення реєстру, визнання відновленої православної церковної ієрархії
  • В – Втрата Османською імперією чималих територій, зокрема придунайських країн — Молдавії, Валахії
  • Г – Припинення військових морських та суходільних походів запорозьких козаків на Крим і Туреччину

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження