Коли Б.Хмельницький виголосив промову, уривок з якої наведено?

«Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру... За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич».
  • А – У лютому 1649 р. під час переговорів з поляками
  • Б – У вересні 1651 р. під час укладення Білоцерківського договору
  • В – У січні 1654 р. на козацькій раді в Переяславі
  • Г – У жовтні 1656 р., дізнавшись про Віленське московсько-польське перемир’я

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження