Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться в твердженні.

Політична партія, що виникла внаслідок реорганізації Революційної української партії в грудні 1905 р., у програмі, якої було задекларовано мету: домагати ся національно-територіальної авто номії України в складі Російської Рес публіки (лідери Микола Порш, Симон Петлюра, Володимир Винниченко).
  • А – Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)
  • Б – Український соціал-демократичний союз — «Спілка»
  • В – Українська демократична партія (УДП)
  • Г – Українська демократично-радикальна партія (УДРП)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження