Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники ІІ Всеукраїнського військового з’їзду (червень 1917 р.)?
  • А – Розпочати організацію державних і військових структур.
  • Б – Утворити Генеральний Військовий Комітет (який очолив Симон Петлюра).
  • В – Відрядити до Петербурга делегацію з метою домагатися від Тим часового уряду автономії.
  • Г – Організувати відсіч військам генерала Л. Корнілова, який прагнув встановити диктатуру в Росії.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження