Укажіть причини приходу до влади П. Скоропадського.

1 Ухвалення Центральною Радою Конституції УНР у формі «Статуту про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки».
2 Добровільне зречення Центральною Радою своїх повноважень та передача їх за згодою всіх членів.
3 Вузька соціальна база Центральної Ради через неспроможність розв’язати аграрне питання та безпорадність в економічному житті.
4 Низька боєздатність військ УНР, які протистояли добре підготовленій і озброєній армії генерала П. Скоропадського.
5 Невдоволення німецько-австрійської військової адміністрації нездатністю Центральної Ради виконати свої зобов’язання за мирним договором.
  • А – 1, 3
  • Б – 2, 4
  • В – 2, 3
  • Г – 3, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження