додаткове меню
Укажіть особливості Денікінського режиму в Україні

1 Відновлення поміщицької власності на землю; стягнення з селян примусових контрибуцій.
2 Обстоювання гасла «єдиної та неділимої Росії».
3 Запровадження 8-годинного робочого дня в промисловості, зменшення кількості безробітних.
4 Сприяння діяльності Української Академії Наук, заснування нових українських та російських газет та журналів.
  • А – 1, 2
  • Б – 1, 3
  • В – 2, 3
  • Г – 3, 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження