Які причини зумовили перехід до політики, що про неї йдеться в уривкові з резолюції конференції КП(б)У?

«1. Основним моментом нової економічної політики в промисловості є принцип зосередження сил і засобів пролетарської держави на за вданнях піднесення великих підприємств, які за своїм господарським укладом найбільше відповідають формам державного капіталізму. 2. Від системи розподілу державою всіх матеріальних ресурсів ми прийшли до системи часткового розподілу лише державних ресурсів, одержуваних в порядку надходження продподатку і з виробництва підприємств, які лишилися в безпосередньому керу ванні держави. Певна частина державних ресурсів і ресурси при ватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу…»
  • А – Закінчення реалізації плану ГОЕЛРО
  • Б – Вимога країн Антанти — переможниці в Першій світовій війні
  • В – Прагнення сконцентрувати всі ресурси для перемоги в громадян ській війні
  • Г – Політична та соціально-економічна криза

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження