Укажіть характерні риси демографічної та соціально-економічної ситуації за доби «застою».
  • А – Використання «нафтодоларів» для створення нових галузей промисловості, модернізації господарства та розвитку соціально-культурної сфери.
  • Б – Відповідність обсягів виробництва та реалізації товарів народного споживання потребам населення.
  • В – Зростання чисельності робітників у зв’язку з розвитком індустріальних галузей, стрімке зростання міського населення.
  • Г – Однаковий рівень соціального забезпечення селян та мешканців міст.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження