додаткове меню
Які заходи реформування освіти було ініційовано за доби «відлиги»?

1 Запровадження обов’язкової загальної одинадцятирічної освіти.
2 Політехнізація освіти — зміцнення зв’язку школи з виробництвом.
3 Право батькам учнів обирати мову навчання в школі.
4 Обов’язкове вивчення української мови в школах з російською мовою навчання.
5 Скасування вечірньої та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах.
  • А – 1, 2
  • Б – 2, 3
  • В – 2, 4
  • Г – 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження