додаткове меню
Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел.
  • А – «Події в Словаччині знайшли відразу відголос у Підкарпатської Русі; пан Волошин у свою чергу проголосив незалежність свого краю, якого ситуація здається надзвичайно складною».
  • Б – «Для української держави цей мир, безперечно, був би з різних боків дуже корисний. Перш усього, ним українська держава визнана такими поважними суб’єктами міжнарод ного права, як центральні держави».
  • В – «Самостійної України не визнаю. Петлюрівці можуть бути або нейтральні — тоді вони повинні негайно скласти зброю й розійтися по своїх домівках, або — приєднатися до нас, визнавши наші гасла. Якщо петлюрівці не виконують цих умов, то їх належить вважати за таких само противників, як і більшовиків».
  • Г – «Що це за уряд українсь кий, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати україн ської мови?.. Що я за «військовий міністр», коли всі українізовані частини в Харкові мені доводиться роззброюва ти, бо не хочуть іти за мною на оборону радянської влади? За єдину військову підпору для нашої боротьби проти Централь ної Ради ми маємо лише військо, що привів на Україну з Росії Антонов і що на все українське дивиться, як на вороже, контр революційне?»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження