додаткове меню
Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.
  • 1 – Особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків.
  • 2 – Право отримувати без викупу у власність землі, якими володіли до реформи.
  • 3 – Право обирати та бути обраними на найвищі державні посади.
  • 4 – Перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)
  • 5 – Право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок.
  • 6 – Право виїжджати за кордон з метою реалізації своїх національно-ультурних прав.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження