Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?

1 Відсутністю зобов’язання князів виставляти дружини в розпорядження хана.
2 Отриманням руськими князями ярлика на право володіння землями.
3 Сплатою данини Орді.
4 Відсутністю в Галицько-Волинському князівстві баскаків.
5 Управлінням князівствами ханами з правлячої монгольської династії.
  • А – 1, 2, 3
  • Б – 2, 4, 5
  • В – 1, 3, 5
  • Г – 2, 3, 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження