Кому з гетьманів належать слова, наведені в джерелі?

«Коли Божою волею був я пpимушений взяти цей печальний уряд i деpжав його близько десяти pокiв, ні в чому iншому був мiй намip, а тiльки в тому, щоб помножити вольностi Запоpізького Вiйська та вберегти безпеку й цiлiсть Отчизни... Тому не тiльки з хpистиянами, але й з бусуpманськими наpодами намагався поводитися пpихильно та згiдно, щоб Укpаїну бачити в бажаному миpi».
  • А – Іван Виговський
  • Б – Павло Тетеря
  • В – Іван Самойлович
  • Г – Петро Дорошенко

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження