додаткове меню
Укажіть твердження, що стосуються Петра Калнишевського.

1 Разом із запорізькими козаками перейшов на бік геть мана І. Мазепи під час по встання проти Російської імперії.
2 За участь у російсько-турецькій війні 1768—1774 рр. отримав військове звання генерал-фельдмаршала та почесне прізвище «Задунайський».
3 Очолив Окреме Запорозьке військо (згодом пере йменоване в Азовське) після переходу частини козаків Задунайської Січі під владу Росії.
4 Кошовий отаман Запорізької Січі, який був засланий до Соловецького монастиря, де перебував ув’язненим до 1801 р. і де доживав віку після звільнення.
5 Його коштом було збудовано п’ять церков і соборів, придбано чимало книг та церковного начиння для облаштування цих храмів.
  • А – 1, 3
  • Б – 2, 4
  • В – 4, 5
  • Г – 3, 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження