Коли відбулися описані в історичному джерелі події.

«...Скликано «Собор руських учених» — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України... «Собор» уважав конче пот рібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й однос тайний правопис для всього «руського народу в Австрії й Росії».
  • А – 1848 р.
  • Б – 1873 р.
  • В – 1892 р.
  • Г – 1899 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження