додаткове меню
Про яке зібрання йдеться в уривку зі статті «На Всеукраїнський з’їзд» М. Грушев ського?

«Центральне завдання з’їзду – завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами організацій позакиївських, уже тепер, у своїм тимчасовім складі являється признаним усім свідомим українством центральним українським урядом. З’їзд має дати йому останню форму, вибрати його в постійнім уже складі … одним словом, привести в систему і порядок всеукраїнську національну організацію».
  • А – Український Національний конгрес 6–8 квітня 1917 р.
  • Б – І Всеукраїнський селянський з’їзд 28 травня — 2 червня 1917 р.
  • В – II Український військовий з’їзд 5–10 червня 1917 р.
  • Г – І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові 11– 12 грудня 1917 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження