Про що йшлося в «Маніфесті до українського народу…» від 17(4) грудня 1917 р. Раднаркому РСФРР?

1 Визнання УНР та права «національної незалежності українського народу».
2 Зобов’язання УНР відмовитися від самочинного запровадження автономного устрою.
3 Оголошення Генерального секретаріату своїм органом, а не органом Центральної Ради.
4 Вимога надати представникам неукраїнської революційної демократії місця в Раді, що сприяло б перетворенню її з національного органу на територіально-національний.
5 Відмова сприймати Раду як повноважний представницький орган трудящих і експлуатованих мас Української республіки.
  • А – 1, 3
  • Б – 2, 4
  • В – 3, 4
  • Г – 1, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження