У яких уривках ідеться про особливості економічного розвитку УСРР у роки першої п’ятилітки?

1 «…Вибійник шахти «Центральна-Ірми не» в Кадіївці О. Стаханов застосував метод роботи, засно ваний на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником. Це дало йому можливість в 14,5 рази перевищити норму…»
2 «…У містах України запроваджено нормовану торгівлю хлібом за картками за низькими цінами. Не забаром карткову систему поширили на основні види продовольчих і промислових товарів…»
3 «Швидкими темпами споруджувався Харківський тракторний завод: перші трактори зійшли з конвеєра через 18 місяців після урядової постанови. Того року випустили 16,8 тис. тракторів…»
  • А – 1, 2
  • Б – 1, 3
  • В – 2, 3
  • Г – 1, 2, 3

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження