додаткове меню
У яких твердженнях ідеться про особливості економічного розвитку УРСР в перше повоєнне десятиліття?

1 Відбудова старих, будівництво нових електростанцій.
2 Зростання обсягів виробництва у важкій промисловості.
3 Упровадження на машинобудівних, металургійних та хімічних заводах новітніх технологій.
4 Поліпшення становища колгоспників, зокрема зростання оплати їхньої праці.
5 Істотні капіталовкладення в сільське господарство, скасування обов’язкових поставок державі сільськогосподарської продукції.
  • А – 1, 2
  • Б – 1, 5
  • В – 2, 3
  • Г – 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження