Для України в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр.) було характерним
  • А – Зменшення виробництва електроенергії
  • Б – Утвердження багатопартійної системи
  • В – Стрімка урбанізація
  • Г – Упровадження ринкових відносин

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження