додаткове меню
Що властиве системі освіти за доби «застою»?
  • А – Звуження мережі вищих навчальних закладів
  • Б – Відновлення платні за середню та вищу освіту
  • В – Ідеологізація навчально-виховного процесу
  • Г – Перехід на обов’язкову загальну семилітню освіту

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження