додаткове меню
Встановіть відповідність між явищами та процесами й періодами, з якими їх пов’язують.
  • 1 – Остаточна ліквідація української автономії російським царатом. Формування українського дворянства.
  • 2 – Формування політико-адміністративної структури нового державного організму в Україні. Розшарування козацтва, скасування кріпацтва.
  • 3 – Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства. Ліквідація державних інститутів Правобережної Гетьманщини.
  • 4 – Формування станових ознак українського козацтва, зростання його ролі в суспільному житті.
  • А – 70-ті роки 16 — перша половина 17 ст.
  • Б – Середина 17 ст.
  • В – 60–80-ті рр. 17 ст.
  • Г – Кінець 17 ст. — перші десятиліття 18 ст.
  • Д – 60–80-ті рр. 18 ст.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження