Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них.
  • 1 – І Універсал
  • 2 – ІІІ Універсал
  • 3 – ІV Універсал
  • 4 – Універсал Директорії УНР
  • А – «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська народна Республіка (Галичина, Буковина та Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України».
  • Б – «Не одділяючись від Республіки Росій ської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала Федерацією рівних і вільних народів».
  • В – «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
  • Г – «Ми звинувачуємо Раду в тому, що вона, прикриваючись національними гаслами, веде двозначну буржуазну політику, яка вже давно проявляється у невизнанні Радою Рад і радянської влади в Україні... Ця двозначна політика, що позбавляє нас можливості визнати раду як повноважного представника трудящих та експлуатованих мас Української республіки...».
  • Д – «У справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціялізацію землі».

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження