додаткове меню
Встановіть послідовність утворення політичних партій.
  • А – Українська національно-демократична партія (УНДП)
  • Б – Револю ційна українська партія (РУП)
  • В – Русько-українська радикальна партія (РУРП)
  • Г – Українська демократична партія (УДП)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження