Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:


«Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».


Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920—1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?
  • А – Чехословаччина
  • Б – Польща
  • В – Румунія
  • Г – Угорщина

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження