Укажіть один із заходів розв'язання владою проблем відбудови важкої промисловості України в другій половині 1940 — на початку 1950-х рр.
  • А – створення системи раднаргоспів
  • Б – запровадження матеріальних стимулів праці
  • В – використання трудового ентузіазму робітників
  • Г – широка виробнича інтеграція з провідними країнами Заходу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження