Яке питання було винесено на Всеукраїнських референдум 1 грудня 1991 р.?
  • А – «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік?»
  • Б – «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»
  • В – «Чи вважаєте Ви необхідним заборонити Комуністичну партію Радянського Союзу?»
  • Г – «Чи підтверджуєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження