Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 19201930-х рр.
  • 1 – Польська Республіка
  • 2 – Королівство Румунія
  • 3 – Чехо-Словацька Республіка
  • 4 – Українська СРР
  • А – створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)
  • Б – проголошення автономії Підкарпатської Русі
  • В – судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького
  • Г – судовий процес над представниками української інтелігенції в справі Спілки визволення України
  • Д – створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження