Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.
  • 1 – панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя
  • 2 – співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян
  • 3 – усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства
  • 4 – існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій
  • 5 – одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці
  • 6 – визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»
  • 7 – політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження