Поляни, сіверяни, деревляни — це назви
  • А – племінних союзів східних слов'ян.
  • Б – язичницьких ідолів давніх слов'ян.
  • В – основних соціальних груп слов'ян.
  • Г – варязьких факторій на землях слов'ян.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження