Що стало результатом прийняття козаками умов, висунених царським урядом:


«Жити запорожцям у місцях, де розорено в 1709 р. їхнє житло. Користуватися їм промислами... Зберігати їм вірність престолу російському... Бути їм в залежності від головнокомандуючого генерала в Малій Русі визначеного...»?
  • А – відновлення гетьманства
  • Б – заснування Нової (Підпільненської) Січі
  • В – утворення першої Малоросійської колегії
  • Г – ліквідація Правління гетьманського уряду

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження