Створення яких губерній у складі Російської імперії, стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?
  • А – Подільської, Волинської, Київської
  • Б – Бессарабської, Холмської, Полтавської
  • В – Чернігівської, Полтавської, Харківської
  • Г – Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження