Вагомим прикладом активної громадянсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1845—1851 рр. є
  • А – заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священників, видання «Русалки Дністрової».
  • Б – видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.
  • В – проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах.
  • Г – створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження