Діячі якого суспільного руху були ініціаторами відкриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства?
  • А – радикального
  • Б – народовського
  • В – громадівського
  • Г – москвофільського

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження