Які соціально-економічні зміни відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині XVIII ст.?
  • 1 – скасування общинного землеволодіння
  • 2 – запровадження кріпацтва
  • 3 – початок промислового перевороту
  • 4 – поширення дворянського землеволодіння на землі Вольностей Війська Запорозького Низового
  • 5 – ліквідація фільваркового господарства
  • 6 – ліквідація чумацьких промислів
  • 7 – зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження