додаткове меню
Укажіть спільну рису соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій на початку XX ст.
  • А – подолання селянського безземелля та малоземелля
  • Б – початок широкомасштабного залізничного будівництва
  • В – скасування особистої залежності селян від поміщиків
  • Г – зростання частки іноземного капіталу в промисловості

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження