Основна боротьба загонів Української повстанської армії 1942 р. точилася на землях
  • А – Центральної України.
  • Б – Південної України.
  • В – Західної України.
  • Г – Східної України.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження