Що стало причиною явища в історії СРСР та УРСР, відображеного в уривку з історичного джерела:

«...у нас фактично відсутні вартісні відношення, а ціни не грають ролі. Головне — централізований розподіл...»?
  • А – політико-ідеологічна криза
  • Б – зовнішньополітична ізоляція
  • В – командно-адміністративна система
  • Г – споживацькі настрої у суспільстві

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження