«...[організація] ставить за мету:

1. Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.

2. ...активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки і співпраці в Європі.

3. Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах... Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією.

4. 3 метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси...»Яка організація ставила перед собою таку мету?
  • А – Український національний фронт
  • Б – Українська головна визвольна рада
  • В – Українська робітничо-селянська спілка
  • Г – Українська Гельсінська група

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження