Хто з гетьманів кинув клич «Хто хоче в мою компанію?», що став підставою для створення нових (компанійських) регулярних козацьких підрозділів?
  • А – І. Виговський
  • Б – І. Брюховецький
  • В – П. Дорошенко
  • Г – Д. Многогрішний

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження