Який орган здійснював управління Гетьманщиною в період між гетьмануванням Данила Апостола та Кирила Розумовського?
  • А – Малоросійський приказ
  • Б – Перша Малоросійська колегія
  • В – Друга Малоросійська колегія
  • Г – Правління гетьманського уряду

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження